Lån og kreditt bloggen 2ndamec.org

Få lavere utgifter med refinansiering

refinansiering

Nesten uansett hvilke lån eller kreditter du har, kan du alltid finne bedre betingelser gjennom en refinansiering. Konkurransen bankene i mellom sørger for at det aldri er statisk hvem som tilbyr de beste rentene.

Totalkostnadene avgjør om det er lønnsomt

Slik sett skulle man tro at det lønner seg å flytte lån og kreditter kontinuerlig, men det stemmer ikke helt. Når du refinansierer et lån eller kredittgjeld, betaler du for etableringen av det nye lånet. Dermed lønner refinansiering seg kun dersom de totale utgiftene blir lavere, etter at du har lagt til kostandene forbundet med refinansieringen. Refinansiering vil ellers være en svært gunstig løsning dersom gjelden er misligholdt, noe vi ser nærmere på lenger ned i artikkelen.

Ubetydelige etableringskostnader ved refinansiering

De fleste banker som tilbyr refinansiering av forbrukslån, smålån og kredittgjeld, har et etableringsgebyr på omtrent 900 kroner. Dette gjelder for lån opp til 500 000 kroner, og der lånet har tilsvarende betingelser som forbrukslånene fra de samme bankene. For å regne ut om det lønner seg å refinansiere, må man legge sammen alle gjeldsutgiftene på samtlige lån og/eller kreditter som skal innfris, inklusive alle gebyrene. Totalt blir som regel summen man ender opp med, høy nok til at et nytt etableringsgebyr vil lønne seg. Har man for eksempel 3 låneobjekter som alle har terminomkostninger på 50 kroner per måned, vil besparelsen bare på terminomkostningene bli 1 200 kroner i året når gjelden samles (to lån med 50 kroner per lån per måned, gir to ganger 600 kroner i året i terminomkostninger, og til sammen 1 200 kroner). Dernest kommer besparelsen man normalt får i form av langt lavere rentekostnader.

Kredittkortene er verst

Det er vanskelig å finne gjeld som er dyrere enn det man får fra kredittkort. De som bruker slike kort, har muligheten til å unngå rentekostnader så lenge man unngår kontantuttak med kortet, samt betaler tilbake brukt kreditt innenfor den rentefrie perioden. Renteutgiftene begynner først å løpe etter 45 til 52 dager, alt ettersom hvilket kredittkort man eier (ved kontantuttak løper rentene fra første stund). Etter dette er rentekostnadene per år temmelig høye. De billigste kredittkortene har renter nede i rundt 17%, mens det i verste fall kan være snakk om opp mot 30%. Har du 100 000 kroner i kredittgjeld, som ikke blir nedbetalt i det hele tatt, er tapet ditt hele 30 000 kroner per år ved slike rentenivåer. Da sier det seg selv at refinansiering vil lønne seg nesten uansett. Du er så godt som garantert å få et slikt lån med lavere renter, enn det du får på selv de billigste kredittkortene.

Refinansiering av flere smålån

Rentene på mikrokreditter og smålån er også normalt mye høyere enn det man får på et lån til refinansiering. Selve pengesummen man betaler per smålån trenger ikke bli all verden, men har man flere slike lån, vil totalkostnadene ofte bli bortimot like høye som for kredittgjeld. En av årsakene er at de effektive rentene blir høye som følge av månedlige terminomkostninger, i tillegg til at rentesatsene på smålån er høyere enn for de større forbrukslånene. Samles flere smålån og eventuelt kredittgjeld inn i et nytt lån, vil det være betydelige besparelser på både gebyrene og rentene.

Refinansiering av et forbrukslån

Alt ettersom hva slags kundeforhold du har til en bank, kan det ofte lønne seg å legge trofastheten på hylla. De som shopper rundt etter bedre rentebetingelser på eksisterende lån, driver i prinsippet med en aktiv form for kostnadskutt. De rentebetingelsene du fikk på lånet du tok opp i fjor, trenger ikke være de samme du ville fått om du søkte om samme lånesum i dag, selv om banken er den samme. Er du å anse som en sikker betaler, vil ofte både din nåværende bank og konkurrentene, være villige til å forbedre betingelsene på lånet. Din kredittscore vil også endre seg i din favør, ettersom du blir eldre, og kanskje har fått høyere inntekt og lavere gjeld. Bedring i kredittscore betyr at bankene gir deg bedre rentebetingelser. Å refinansiere et enkelt forbrukslån kan med andre ord bety sparte penger.

Bedre oversikt over økonomien

Fordelen med å samle gjeld gjennom refinansiering, er ikke bare besparelsene i rene penger. Det er også rent administrativt bedre å forholde seg til én bank og ett enkelt lån, fremfor flere. Mottar man mange forskjellige fakturaer for lån og kreditter, er det lett å både glemme enkelte av de, eller utsette de. Det igjen resulterer gjerne i purringer og økte kostnader.

Beste banker

Hvilken bank som er best på refinansiering, beror blant annet på hvor mye du trenger å låne og om du trenger å låne penger fort. For store lånesummer opp til 500 000 kroner, er OPP Finans, Bank Norwegian og yA Bank gode alternativer, mens Santander Consumer Bank bør med i vurderingen dersom lånesummen er inntil 350 000 kroner. Sistnevnte blir spesielt aktuell dersom gjelden du skal refinansiere er under 75 000 kroner. Da bortfaller nemlig etableringsgebyret i denne banken.

I alle tilfeller vil rentebetingelsene bli avgjørende. Hvilken bank som kommer best ut på dette punktet, vet man ikke før man mottar tilbud fra den spesifikke banken. Årsaken er at bankene vurderer hver søknad separat, og fastsetter rentetilbudet etter en vurdering av søkerens betalingsevne. Man får en viss indikasjon ved å se på gjennomsnittlig rente i banken, samt hva den laveste nominelle renten er. På dette siste punktet kommer de nevnte bankene godt ut, og befinner seg normalt blant de billigste alternativene.

Sammenligne lån

Det er mange banker som kan tilby refinansiering av dyr gjeld, og konkurransesituasjonen kan virke til din fordel. Det lønner seg å undersøke betingelsene på flere lån før man bestemmer seg. Å bruke lånemeglere til å innhente tilbud er en effektiv måte å gjøre dette på. Mange meglere representerer over ti forskjellige banker (for eksempel Lendo og Axo) hvilket betyr at en enkelt søknad kan gi deg ti forskjellige tilbud på refinansieringslån. Meglernes tjenester er også gratis, i tillegg til at du har de samme rettighetene som om du henvendte deg direkte til de forskjellige bankene. Lånetilbudene er uforpliktende, og du har alltid angrerett i henhold til norsk finanslovgivning. Du kan se tilbud om refinansiering hos billigeforbrukslån.no/

Hva med inkasso og betalingsanmerkning?

Refinansiering av gjeld som er endt opp i inkassosaker eller betalingsanmerkning, er mer problematisk. Mange banker holder seg langt unna personer med slike problemer. De som tilbyr refinansiering til tross for søkerens betalingsanmerkninger, krever sikkerhet for det nye lånet. Det betyr at man må eie egen bolig (eller annen eiendom som banken aksepterer som sikkerhet), for å få låne til å innfri den misligholdte gjelden. I slike tilfeller er det en løsning å stille med kausjonist, eller låne gjennom en annen person, som ektefelle eller samboer. Begge disse to siste løsningene er problematiske. Kausjonsansvar kan være ganske risikabelt, da kausjonisten blir juridisk medansvarlig for lånet. Det samme gjelder om man refinansierer gjennom en annen låntaker. Her anbefales det både en grundig vurdering, og klare, skriftlige avtaler partene i mellom.

Kilder:

https://www.refinansiere.net/

https://bank2.no/lan/refinansiering-med-sikkerhet

https://no.wikipedia.org/wiki/Refinansiering